Studio Kaart E-mail Studio Kaart Twitter Studio Kaart Facebook Studio Kaart LinkedIn
Interieur Het Nieuwe Werken Natuur&Milieu

Opdrachtgever: Natuur & Milieu
Locatie: Utrecht
Opgave: Kantoorinrichting volgens Het Nieuwe Werken
Status: Voltooid


Stichting Natuur & Milieu heeft ons gevraagd om hun kantoor duurzaam in te richten volgens de principes van Het Nieuwe Werken (HNW). Door verschillende type werkplekken te introduceren is het gedrag, de routines en de cultuur op de werkvloer positief verandert. Er is een brainstormruimte gekomen, een informele overlegplek en er zijn diverse aanlandplekken bij- gekomen. Naast faciliteiten voor intern gebruik zijn er ook werkplekken voor externen, zoals de aanlandplekken in de gang en de kantine. Duurzaamheid is het uitgangspunt voor de overgang naar HNW en is tevens het uitgangspunt voor het materiaalgebruik van het interieur. Het maatwerk, zoals de balie, de aanlandplekken en het kantine meubel, is gemaakt van greenpanel en gefineerd met duurzaam bamboe.